۱۰ هزار بسته معیشتی و ۵۰۰۰ کیسه آرد بین نیازمندان سیستان و بلوچستان توزیع شد