صداوسیما؛ تاثیرگذار یا بیخاصیت؟

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مجله خبری webspinner.

میزان به اشتراک گذاشتن محتوا در شبکههای اجتماعی و پیام رسان. ناظر تولید محتوا فرد دقیق و منظمی است که به دقت به کیفیت تولید محتوا و ارتباطات در تیم اهمیت میدهد. در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران، دشمنان قسمخورده ما همواره به دنبال تضعیف روحیه از عامه مردم ایران بوده و هستند. راهکار برگشت از این تغییر ذائقه، آشنایی بخشی مردم با سبک زندگی اسلامی است. در ادامه به چند مورد از این موارد اشاره میکنیم. سیاستهای جمعیتی غلط که حاصل ایدئولوژی دولتهای مختلف، در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده است، همواره ضربههای جبرانناپذیری به تولید جمعیت پویا و جوان کشور زده است. میشود، نگرش ملی و مذهبی را در پی داشته باشند، هیچگاه ما در کشور خود، موج گسترده ناامیدی را نمیبینیم. 89 درصد پست وبسایتها کمتر از 100 بار باز نشر میشوند بنابراین مهم است که وقت خود را صرف نوشتن محتوایی که کسی آن را نمیخواند نکنید. مهمترین ویژگی این تقویم آن است که نظارت و سازماندهی براساس نویسنده و عنوان موضوع است. این که یک برنامه تلویزیونی، چقدر میتواند اثربخش باشد، به چندین و چند عامل بستگی دارد.

مطالب زیادی درباره هدفگذاری اثربخش وجود دارد. بجای عمیق شدن درباره مبحثی خاص، گاهی اوقات شاید بهتر است مساله از زوایای دیگر بررسی شود. مثال واقعی این حالت شرکت آمازون و فرآیند فروش محصولات آن تنها با یک کلیک است که هم فرایند فروش شفافی دارد و هم امکان مقایسه محصولات را دارد و هم امکان خواندن نقدها و نظرات درباره آن محصول دارد. حتی نگارش تیتر که از نگارش جملات هم به دلیل جذب مخاطب، زمانبرتر است. در قدمهای ابتدایی، باید مدیرانی بر مسند قسمتهای مختلف تولید قرار بگیرند که هم دلسوز و هم مجرب باشند. پس باید در انتخاب عوامل یک برنامه نهایت دقت لازم را داشت. 1. عوامل تولید، از تهیهکننده و کارگردان تا عوامل پشتصحنه و در نهایت مجری که بهنوعی ویترین یک برنامه تلویزیونی است. بازاریابی محتوایی بنیان یا فندانسیونی است که کل کارزار بازاریابی میتواند بر روی آن ساخته شود. اثربخشی مالی 3 برابر: براساس یافتههای اخیر Kapost با همکاری با Eloqua نشان میدهد برخلاف انتظار که همواره تبلیغات در موتورهای جستجوی اینترنتی را به لحاظ اثربخشی و صرفه اقتصادی بهترین در نظر گرفته میشد، این بازاریابی محتوایی است که به ازای هر دلاری که خرج میشود سه برابر به نسبت این روش تبلیغاتی اثربخشی بهتری دارد.

این برنامه را می توان بخشی از نقشه مسیر مشتری (Customer Journey Map) دانست. به طور کلی می توان گفت که بازاریابی محتوایی نسبت به سایر روش های بازاریابی، هزینه کمتر و بازدهی بلندمدت تری دارد. صرف هزینه و زمان و انرژی برای ایده نامناسب، فقط هدر دادن منابع است و باعث دفع مخاطبین شما خواهد شد. پس از آنکه فاز تحقیق به پایان میرسد، چنانچه زمان نامنظمی در اختیار دارید، 15 الی 30 دقیقه از یک روز برای نوشتن طرح کلی اولیه فوقالعاده مجله خبری webspinner اختصاص دهید. تولید محتوا به شما فرصت فوق العادهای برای همکاری با تیمهای دیگر میدهد که ممکن است شما به اندازه کافی با آنها در ارتباط نبوده باشید. تغییر ذائقه مردم، موضوع مهمی است که رسانههای غربی دائماً در حال تولید محتوا برای این تفکر هستند. چون که تفکر اصیل ملی و مذهبی ما در مواقع ناامیدی، راهکارهایی را به ما نشان داده که تماماً گرهگشا هستند. به عبارتی دیگر اگر صداوسیما بتواند با زبانی هنرمندانه سبک زندگی دینی را به مخاطب نشان دهد، مخاطب عام دیگر به دنبال برنامههای ماهوارهای ضد دینی که موجی از ناامیدی را به جامعه ما تزریق میکنند، نمیرود.

اگر هرکدام از این افراد در کار خود کوتاهی کنند، خروجی برنامه نمیتواند تأثیرگذاری لازم را داشته باشد. در جواب میتوان گفت: بله؛ راهکارهای متفاوتی وجود دارد که اگر در رسانه ملی به آنها خوب پرداخته شود، قطعاً میتواند به زوجهای جوان این انگیزه و امید را بدهد که به فکر فرزندآوری باشند. تولید آثار فاخر رسانهای با موضوع فرزندآوری که تا سالها در ذهن مخاطب ماندگار شود، نیازمند نگاهی خلاق و دلسوزانه از جانب مسئولین مربوطه است. BuzzSumo ابزار آماده دیگری است که نشان میدهد چه محتوایی در شبکههای اجتماعی محبوب است. متناسب با اینکه استراتژی محتوایی شما چه باشد. ابزاری مانند Fresh Web Explorer یا از سرویس رایگان Google Alert به شما کمک میکند تا بدانید در کجا در اینترنت نام برند شما ذکر شده است که شرایط مطلوبی را فراهم کند تا شما بدانید مخاطبان درباره برند شما چه میگویند. مخاطب از شما کمک و اطلاعات بیشتر میخواهد. صداوسیما باید در قالبهای مختلف به مقوله مهم و حیاتی امید آفرینی در جامعه با نگاهی نو، با مخاطب سخن بگوید. در چنین فضای تبلیغ در چارچوب تولید محتوا که باعث تحمیل مزاحمت به مخاطب نمیشود، میتواند جانی دوباره به بازاریابی بخشد. همچنین استفاده از آنها، تا 73 درصد به اشتراک گذاری در شبکههای اجتماعی و برخورد داشتن با محتوا را افزایش میدهد.

Matthew Newman

Matthew Newman Matthew has over 15 years of experience in database management and software development, with a strong focus on full-stack web applications. He specializes in Django and Vue.js with expertise deploying to both server and serverless environments on AWS. He also works with relational databases and large datasets
[ Back To Top ]