روش های تولید محتوا: معرفی کامل + مزایا و معایب

همانطور که در بالا بحث کردیم، هر پست وبلاگ خود را باید با این هدف بنویسید که یک سؤال یا نیاز خاص مخاطبان شما را برطرف کند. اگر هدف شما آموزش مخاطبان است، باید در محتوایی که تولید میکنید روشهایی را توصیف کنید یا به تجزیهوتحلیل دادهها بپردازید. اما در نظر داشته باشید که هیچکدام از این ابزار نمیتواند بررسی کند که آیا متن شما معنی درستوحسابی میدهد مجله خبری webspinner یا خیر! اما آیا میدانید چگونه برای برقراری ارتباط با مخاطب تولید محتوا کنید؟ برای افزایش میزان دانلود کتابتان، از تأییدهای اجتماعی (افراد دیگری که کتاب را خواندهاند و نظر مثبتی داشتهاند)، پیشنمایش و محتوای پشتیبانیکننده استفاده کنید. اخبار روزانه درباره اتفاقاتی است که اخیراً افتادهاند (تازگی) و در اسرع وقت گزارش میشوند (سرعت انتقال). زیرا تولید، بهینهسازی و انتشار پستهای وبلاگ نیاز به ابزار خاصی ندارد و با سرعت نسبتاً خوبی انجام میشود. محتوای آگاهیدهنده به دلیل سرعت انتقال، تازگی مطالب و مرتبط بودن آن موردتوجه خواننده قرار میگیرد.

عمل نوشتن، اهدافی را که از استراتژی محتوایی خود در نظر دارید به تاکتیکهای اجرایی برای جذب مخاطب تبدیل میکند. نیز باشید. وبلاگنویسی یک تعهد منظم است که برای انجام صحیح آن باید تحقیق کنید و پس از نوشتن، آن را برای موتورهای جستوجو بهینهسازی نمایید. باتوجهبه حجم زیاد آنها، نباید انتظار داشته باشید که مشتریان در مراحل اولیه تصمیمگیری برای خرید با کتابهای الکترونیکی شما درگیر شوند. پس از انتشار، میتوانید با روشهای مختلف کاری کنید که محتوای شما بیشتر دیده شود. از مدل خوشهای (cluster) برای تولید محتوای بلاگ استفاده کنید: این روش به شما کمک میکند که در گوگل رتبه خوبی کسب کنید و دیده شوید. برای جلوگیری از این اشتباه یادتان باشد که نویسندگان حرفهای هیچگاه آثار بزرگ خود را یکباره ننوشتهاند و معمولاً هیچ نوشتهای زمانی که برای اولینبار روی کاغذ میآید عالی مجله خبری webspinner و بیعیبونقص نیست. آموزش تولید محتوا که باکیفیت و اثرگذار باشد به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. بازاریابی PPC در Google Ads ، میتواند نتایج خوبی را در زمان کوتاهی رقم بزند و به تیم بازاریابی شما بینشی قدرتمند برای ادامه بهینهسازی کمپینها بدهد.

بر اساس محصولات یا خدمات خود، جمعیتی خاص را به طور استراتژیک هدف قرار دهید و لیدهای فروش بیشتری را به سایت خود سرازیر کنید. علاوه بر این، افراد برای یافتن پاسخ پرسشهای خود و دانستن نظرات دوستانشان درباره آن هم به شبکههای اجتماعی سر میزنند. بااینحال، اگر در کتاب خود ارزش خاصی برای ارائه به مخاطب نداشته باشید، نمیتوانید از همه ظرفیت کتاب الکترونیک برای جذب مخاطب و تأثیرگذاری بر او استفاده کنید؛ بنابراین مطمئن شوید که بیش از ده درصد کتاب الکترونیکی خود را به محتوای تبلیغاتی اختصاص نمیدهید. شما باید متناسب با نیازهای مشتریان و اهداف کسبوکار خود، نوع مناسبی از محتوا را برای هر یک برنامههای مختلف بازاریابی خود انتخاب کنید. بازاریابها دوست دارند بازاریابی محتوا را سختتر از آن چیزی که هست ببینند. برای محتواهایی که در شبکههای اجتماعی ارسال میکنید، حتماً دکمههای دعوت به اقدام (Call To Action) مختلفی در نظر بگیرید تا مشتریان را به کسب اطلاعات بیشتر در مورد برند خود ترغیب کنید. این عوامل باعث میشود بازاریابی PPC (پرداخت بهازای هر کلیک) بهعنوان گزینهای مناسب برای زمانی که میخواهید لیدهای باکیفیت را به محتوای خاصی هدایت کنید یا میخواهید در معرض دید افرادی قرار بگیرید که تصمیم به خرید محصولات مشابه شما دارند، تبدیل شود.

شما میتوانید در سراسر وبسایت و صفحات اصلی خود مطالعات موردی و تأیید مشتریان راضی را قرار دهید تا سندی باشند برای اینکه محصولات شما بهترین گزینه برای مشتریان بالقوه است. برای اینکه بهتر ببینید که در سبد محتوایی خود چه امکاناتی دارید، لیستی جامع از انواع «روش های تولید محتوا» و چگونگی استفاده از هر یک را در طول فرایند تهیه نقشه محتوایی گردآوری کردهایم. به این صورت در تمام طول اجرای کمپین خود هزینهها را کنترل خواهید کرد. از مطالعات موردی در کجا میتوان استفاده کرد؟ به دلیل جذابیت بصری و فهم آسان، میتوان اینفوگرافیکها را در قسمتهای مختلف استراتژی بازاریابی آنلاین به کار برد. تبلیغات موتورهای جستوجو (مثل Google Ads) بخش از بازاریابی موتورهای جستجو است. همچنین با نوشتن مقالاتی در وبلاگ خود در مورد سؤالات خاص و نیازهایی که مشتریان شما جستجو میکنند، راحتتر در موتورهای جستوجو پیدا میشوید. بیشتر تبلیغات گوگل به یک صفحه فروش هدایت میشوند، اما بسته به نوع کمپینی که اجرا میکنید، میتوانید تبلیغات پولی را برای دانلود یک کتاب الکترونیکی یا سایر مطالب برای افرادی که مرحله تصمیمگیری را پایان میدهند، به کار ببرید.

Matthew Newman

Matthew Newman Matthew has over 15 years of experience in database management and software development, with a strong focus on full-stack web applications. He specializes in Django and Vue.js with expertise deploying to both server and serverless environments on AWS. He also works with relational databases and large datasets
[ Back To Top ]