ابزارهای بازاریابی و تولید محتوا؛ برای تولیدکنندگان محتوا

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از مجله خبری webspinner ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ابزارهای بازاریابی محتوا؛ بهترینها کداماند؟ شروع بازاریابی محتوا؛ از چی تا کجا باید محتوا تولید کنیم؟ سئو و تولید محتوا؛ کجای داستان بازاریابی محتوا هستند؟ استراتژی بازاریابی محتوا؛ چیست و چکار میکند؟ اما بازاریابی محتوایی این مجموعه چطور انجام میشود؟ چطور بازاریابی محتوای برای بیزنس ما مفید خواهد بود؟ محتوای تولیدشده توسط بیزنس مثل اخباری که از یک شبکه خبر پخش میشود روی ذهنیت مخاطب از کسبوکار تاثیر میگذارد و بازاریابی کمک میکند این تاثیرگذاری به حداکثر برسد. خب دلیلش اینست که از این ابزارها استفاده نکردهاید. اندیکاتورهایی که استفاده میشود معمولا سطح درگیرسازی مخاطب توسط محتوا را نمایش میدهند. از کجا بازاریابی محتوایی را شروع کنیم؟ برای بازاریابی محتوا شما به چند ابزار در زمینههای زیر نیاز دارید تا بتوانید با همکاران آنها را هماهنگ کنید یا مدیریت شخصی انجام دهید. چرا به یک ابزار بازاریابی محتوایی نیاز داریم؟ بازاریابی محتوا یک نقطه صفر دارد و آن سنجش حدِ نیاز کسبوکار شما به آن است. اهداف بازاریابی محتوایی معمولا شامل دستیابی به یک نقطه از جایگاهسازی (پوزیشنینگ – به انگلیسی: Positioning) در بازار هدف، جذب ترافیک و دستیابی به سرنخ (لید – به انگلیسی: Lead)، شناختهشدن و آگاهی از برند، فروش و…

به این صورت که KPIهای مربوط به Engagement با محتوا وزن زیادی دارند. بازدید محتوا، تعامل مخاطب با آن، استناد به آن و هرگونه استفاده دیگری که از محتوای شما صورت میگیرد و شما میتوانید با کمک آن بفهمید یک نفر با محتوا چه کاری انجام داده است همه نشاندهنده یک ویژگی از از ارتباط مخاطب با محتوای شما دارند. بازاریابی محتوا یک استراتژی بازاریابی است که برای جلب توجه (جذب)، درگیرکردن و حفظ مشتری (از دستندادن وی) با کمک تولید و توزیع مقاله، ویدیو، پادکست و انواع رسانههای دیگر که به خود مشتری مربوط است صورت میگیرد. موضوع طراحی محتوا کاملا مرتبط بر هدف نهایی کسبوکار و پرسونای مشتری است و به این شکل به بازاریابی کمک موثری در ارتباط با مشتریان میکند. بنابراین زمانی که شما به تولید محتوا فکر میکنید موارد مختلفی را باید در نظر بگیرید از پرسونای مخاطبین گرفته تا رسانههایی که دارید، سپس با در نظرگرفتن همه این موارد محتوا را تولید میکنید. همینمقدار زمان از خروجی اصلی قبلی هم کسر شده و هزینه مفقودشده به این هزینه اضافه میشود یعنی با 78 نفر ساعت چقدر شیرینی درست میشود و خروجی کل حاشیه سود آن چقدر است؟ زمانی که متوجه شدید محتوا چقدر برای بیزنس شما مفید است بودجه مشخصی را برای آن در بودجه بیزنستان در نظر میگیرید.

شما باید بتوانید گنجهایی که در اختیارشان هست را به آنها نشان دهید. زمانی که در رقابت محتوایی بسر میبرید و سایت شما در رقابت با دیگران در نتایج گوگل قرار گرفته باشد، هرچقدر با اولویت بیشتر نشان دهید که در مورد موضوع حرفی برای گفتن دارد شانس کسب رتبه بیشتری دارید که این موضوع در ساختار محتوا بررسی میشود. اگر مقاله شما در سایت منتشر میشود احتمال این که از سمت گوگل در ماه 1.000 مرتبه کلیک دریافت نکند بیش از 89% است. و خب این موضوعات بشما کمک میکنند خودتان را در رقابت با هر سایت دیگری تا عمیقترین نقطه محتوا و آخرین سنگر تقویت کنید. خب این ابزارهایی که بشما معرفی شدند همگی بخشی از امکانات جذاب سگمنتو هستند که در مسیر بازاریابی محتوایی بشما کمک میکنند. برای آسانی کارهایتان. قطعا بله برای اینکه هوشمندانه، قدرتمند و البته ساده، کارهای تولید محتوا را در هر پروژه سئو یا کانتنت-مارکتینگ Content Marketing انجام دهید نیازمند ابزارهایی هستید که کارتان را آسان کنند. معمولا میتوان منافع زیادی از بازاریابی برای کسبوکار نام برد و خصوصا در بازاریابی دیجیتال که بخش بزرگی از بودجه بازاریابی بیزنسها را تشکیل میدهد محتوا بخش جداییناپذیر آن است. اما تولید محتوا در مسیر بازاریابی محتوا بخش اصلی داستان است.

ما نتیجه گرفتیم که سئو زمانی مفید است که تمرکز ویژهای روی جستجوی کاربران در گوگل بگذاریم و بر اساس کلمات کلیدی و با کمک گرفتن از ابزار تحقیق کلمه کلیدی سعی کنیم برای جستجوی کاربران محتوایی را تولید کنیم که در نتایج جستجو رتبه بالایی کسب کند. پس نقش تولید محتوا در بازاریابی محتوا اینست که تا محتوایی تولید نشود خبری از بازاریابی محتوایی هم نیست. یک دلیل اصلی و ساده برای بازاریابی محتوایی کسبوکار وجود دارد و آن هم اینست: اگر بازاریابی محتوا درست انجام شود بازگشت سرمایه فوقالعادهای دارد. اهداف بازاریابی محتوا کوچک و بزرگ و همینطور بسته به زمانبندیِ استراتژی بازاریابی، کوتاهمدت و بلندمدت است. اگر مدت زمانی که برای تولید شیرینی صرف میشود برابر با 4 میلیون باشد و همان زمان اگر برای تولید محتوا صرف شود یعنی ما در ماه 4 میلیون گردش مالی و همینطور 1 میلیون تومان سود را از دست دادهایم تا فقط زمانی برای تولید محتوا صرف کنیم. پاسخ به این سوال ساده است، فرض بگیریم با هر 20 نفر ساعت 50 کیلو شیرینی با قیمت کیلویی 20 هزارتومان تولید میشود پس با 78 نفر ساعت تقریبا 200 کیلو شیرینی با قیمت 4 میلیون تومان تولید میشود و 1 میلیون تومان آن سود است.

Matthew Newman

Matthew Newman Matthew has over 15 years of experience in database management and software development, with a strong focus on full-stack web applications. He specializes in Django and Vue.js with expertise deploying to both server and serverless environments on AWS. He also works with relational databases and large datasets
[ Back To Top ]